Náhradní plnění

Odebráním výrobků a služeb od nás můžete získat náhradní plnění zákonné povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Vzhledem k omezeným kapacitám si, prosím, rezervujte své náhradní plnění včas na tel.604 276 179 nebo prostřednictvím emailu melon@melon.cz.

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

V případě, že organizace nezaměstnává potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením či kombinovat odvod do státního rozpočtu a odebrání výrobků a služeb.